Parafia Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
Ogłoszenia duspasterskie
Drukuj

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 
Drukuj

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

 

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

 

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

 

4. Ponadto zarządzam:

 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

 

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:

 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 
Drukuj

8. marca 2020

II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziękujemy małżeństwu z Domowego Kościoła za świadectwo o życiu i formacji w tej wspólnocie. Zainteresowane małżeństwa zapraszamy na spotkanie zapoznawcze w przyszłą niedzielę o g. 15.30 do sali nad kaplicą.

2. Tradycyjnie w II Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kaplicą są zbierane do puszki ofiary, przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych prowadzonych przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Bóg zapłać za otwarte serce.

3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś i w pozostałe niedziele Wielkiego Postu o g. 18.00. Zapraszamy do udziału w tym tradycyjnym nabożeństwie wielkopostnym.

4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w sali nad kaplicą.

5. W piątek przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych modlitwach.

6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek dla dzieci o g. 17.15, a dla młodzieży i dorosłych o g. 18.30.

7. W najbliższą sobotę kancelaria nie będzie czynna z racji naszego wyjazdu na pielgrzymkę kapłanów do Kalwarii Zebrzydowskiej.

8. Dziękujemy dwom rodzinom z ul. Czeczów 20, klatki od 1 do 4 za posprzątanie kaplicy na dzisiejszą niedzielę – Bóg zapłać. O pomoc w sprzątaniu w najbliższą sobotę 14. marca  wyjątkowo na g. 8.30, bardzo prosimy parafian z ul. Czeczów 20, klatki od 5 do 8.

9. Zapraszamy na XX Jubileuszowe Rekolekcje dla Niesakramentalnych Związków Małżeńskich. Czas: od 9 do 11 marca, g. 19.00. Miejsce: kościół Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1A. Więcej informacji na plakacie.

10. Ks. Proboszcz organizuje pielgrzymkę do Chorwacji i Madjugorie w dniach od 24. lipca do 2. sierpnia br. Szczegóły na plakacie w gablocie. Zapisy z zaliczką 600 zł do końca marca.

 
Drukuj

1. marca 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziękujemy ks. Piotrowi Leśniakowi ze Szczecina, za poprowadzenie naszych parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Za wspólną modlitwę, głębokie katechezy i kapłańską wspólnotę. Dziękujemy również tym, którzy włączyli się w oprawę liturgiczną i muzyczną: scholi Złocieniowej, scholom dorosłych, scholi Mandicantes i naszej scholi parafialnej oraz wszystkim biorącym udział w tych rekolekcjach.

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś i w pozostałe niedziele Wielkiego Postu o g. 18.00. Zapraszamy do udziału w tym tradycyjnym wielkopostnym nabożeństwie.

3. W tym tygodniu:

- W środę - święto św. Kazimierza, królewicza, patrona naszej Archidiecezji;

- W pierwszy czwartek - o g. 17.30 Róża poprowadzi modlitwę różańcową w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

- W pierwszy piątek - okazja do spowiedzi rano przed Mszą św. i wieczorem podczas Drogi Krzyżowej dla dzieci o g. 17.15. O g. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktem Oddania, a po niej Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Wieczorem będzie też spotkanie wszystkich ministrantów.

- W pierwszą sobotę - odwiedziny chorych od g. 8.30. O g. 17.00 nabożeństwo pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

4. Nasza parafialna wspólnota kobiet „Córki Boga", zaprasza na kolejne spotkanie w najbliższą sobotę, tj. 7. marca po wieczornej Mszy św. do sali nad kaplicą.

5. W przyszłą niedzielę, tzn. II Wielkiego Postu w Kościele w Polsce będziemy obchodzić Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kaplicą będą zbierane do puszki ofiary, przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych prowadzonych przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

6. Dziękujemy sześciu rodzinom z ul. Czeczów 18 za dokładne posprzątanie kaplicy na dzisiejszą niedzielę – Bóg zapłać. O pomoc w sprzątaniu w najbliższą sobotę 7. marca na      g. 10.00, bardzo prosimy parafian z ul. Czeczów 20, klatki od 1 do 4.

7. Od 30 lat Caritas Archidiecezji Krakowskiej służy potrzebującym w naszej diecezji, pomagając chorym, starszym i niepełnosprawnym, dzieciom i rodzinom potrzebujący wsparcia. Nie mogłaby jednak istnieć, gdyby nie wsparcie wiernych. Prosimy pamiętajcie o Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazując jej 1% swojego podatku lub wspierając prowadzone przez nią dzieła. Więcej informacji na plakacie i na ulotkach wyłożonych na stoliku.

8. Dyrektor SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Noblistów Polskich przy ul. Żabiej 20 w Krakowie, zaprasza dzieci i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się        w sobotę 7. marca br. w g. od 9.00 do 13.00. Więcej informacji na plakacie.

9. Ks. Proboszcz organizuje pielgrzymkę do Chorwacji i Madjugorie w dniach od 24. lipca do 2. sierpnia br. Szczegóły na plakacie w gablocie. Zapisy z zaliczką 600 zł do końca marca.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 27

Dzisiaj:

11 Sierpnia 2020
Wtorek
W Kalendarzu Liturgicznym:
wspomnienie
Św. Klary
dziewicy
Do końca roku zostało 143 dni.

Kalendarz

Liturgia na dziś